Nové firemné logo

Nové firemné logo FM WORLD odráža osobnosť našej značky. Skladá sa z písmen F a M, ktoré sú už viac ako desať rokov symbolom našej spoločnosti. Sú však tiež znamením nekonečna, ktoré stojí za príležitosťami, ktoré ponúkame i našimi plánmi do budúcna. To všetko je uzamknuté v elegantnom ráme, odkazujúcom na kvalitu, ktorá bola vždy našou silnou stránkou.

logo

 

Tags: