5. Výročie FM GROUP vo Varšave

Každým rokom oslavujeme výročie našej výnimočnej spoločnosti a značky FM GROUP a nie inak tomu bolo aj tento rok. Výnimočné na tohtoročnej oslave bolo to, že to bola oslava pologuľatá, a síce už piate výročie. Určite sami zhodnotíme päť rokov existencie FM World za mimoriadne úspešné a to všetko dokazuje úspešnosť produktov v stále viac a viac krajinách sveta a rýchlo sa rozrastajúcej rad našich výrobkov ktorými už dávno nie sú len parfumy!

Na veľkolepú oslavu, ktorá sa konala v štýle famózneho holywoodského galavečera z 5. na 6. septembra 2009 v hale Varšavskej univerzity polytechnickej, bolo pozvaných niekoľko stoviek úspešných Orchideí z celého sveta. Večera sa zúčastnila aj celý rad hostí a významných osôb, spolupracujúcich s FM World. Nechýbal ani obrovský tortu, ako sa na poriadnu oslavu narodenín sluší a patrí!

Táto oslava ďalej pokračovala výletom do Egypta, kam za odmenu leteli úspešní zástupcovia lídrov. Kde prebiehalo školenie marketingu FM World, mali tu možnosť konzultovať svoje skúsenosti s ostatnými lídrami z iných krajín a rovnako tak aj s profesionálnym marketingovým trénerom. Čas zostal aj na zábavu a oddych.

5vyroci_varsava_01

5vyroci_varsava_02

5vyroci_varsava_03

5vyroci_varsava_04

5vyroci_varsava_05

5vyroci_varsava_06

Tags: