Marketingový plán

 

 

 

 

 

Videá sú jedným z najlepších spôsobov, ako prezentovať spoločnosť, produkty alebo ako vysvetliť princípy a fungovanie spoločnosti bez nutnosti mať na danom mieste odborného školiteľa. Preto sme sa rozhodli založiť účet FM GROUP Czech & Slovakia na Youtube, kde pre Vás prichystáme videá, ktoré Vám pomôžu v rozvíjaní Vášho biznisu. Už teraz si tu môžete prehliadnuť jedinečné videá, týkajúce se I. a II. Marketingového plánu, a to so slovenskými titulkami. Názorne Vám ukážeme, ako sa vypočítavajú provízie alebo čo je nutné urobiť pre to, aby ste dosiahli niektorú z úrovní Orchidei. 

Marketingový plán I.

Marketingový plán II.